Aktuelt

25.11.2020
Yrkesskade - arbeidstaker hadde ikke brakt seg selv ut av dekningsområdet av YFL

En daglig leder i et firma i Bergen falt ned fra en stige og skadet seg. Ulykken inntraff idet han skulle rense sluk på taket av kontorbygningen hvor firmaet leide sine lokaler. Gjensidige avviste ansvar under henvisning til at det ikke ligger under daglig leder sin stillingsbeskrivelse å rense sluk på et kontorbygg. Dessuten var […]

Les mer
25.11.2020
Yrkesskade - eksplosjon - truffet av gjenstand

I en yrkesskade inntruffet i 2013 ble en mann truffet av felgplate fra et lastebildekk. Han ble påført en hodeskade og skader i ansiktet. Han ble sykemeldt og fikk senere AAP fra NAV. Medisinsk invaliditet ble i en spesialisterklæring fastsatt til 45 prosent. Han forsøkte seg i arbeid, men det var vanskelig å følge opp […]

Les mer
25.11.2020
Trafikkulykke - supplementserstatning

En mann fra Palestina ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bergen. Han fikk store hodeskader og lammelser og er varig 100 prosent pleietrengende. Han var ikke i arbeid på skadetidspunktet og det var uenighet knyttet til sannsynlighet for om han ville ha kommet i inntektsgivende arbeid eller ikke. Etter en lang prosess ble man […]

Les mer
25.11.2020
Trafikkulykke - usikkerhet ift økonomisk tap

Etter en trafikkulykke i 2013 fikk skadelidte beskjed om at hun ikke hadde krav på erstatning, da hun sannsynligvis ikke ville ha kommet i arbeid tenkt skaden borte. Hun kunne ikke vise til fast inntekt av betydning før skaden. Advokat Nilsen ble engasjert og fremsatte krav om medisinsk utredning av skadene. Spesialisten kom til at […]

Les mer
25.11.2020
Dødsfall - NPE, Ulykkesforsikring og tilsynssak hos Fylkesmannen

En mann ble skadet i en båt og ambulanse ble tilkalt. Han var nedkjølt og blødde. Lege som kom til stedet sørget ikke for at ambulanse helikopter ble tilkalt. Mannen døde senere på sykehuset av skadene. I tilsynssak rettet Fylkesmannen kritikk mot AMK for manglende oppfølging i saken. Han burde straks ha blitt hentet med […]

Les mer
25.11.2020
Ulykke, pasientskade og uførekapital

En økonomidirektør i et internasjonalt konsern var utsatt for en ulykke på en fritidsreise og ble 100 prosent ufør. NAV avslo i første omgang hans søknad om uførepensjon. Han kontaktet advokat Stig Nilsen som påklaget vedtaket. Etter klageprosess fikk han innvilget 100 prosent uførepensjon. Han fikk avslag fra forsikringsselskapet Tryg som mente at det ikke […]

Les mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram