Aktuelt

Kontaktet advokat - økte erstatningen med kr 880 879

En dame (f. 1960) var i 2017 utsatt for en yrkesskade i sitt arbeide på et kommunalt sykehjem. Etter en sykemeldingsperiode forsøkte hun seg igjen i arbeid, men det viste seg at det ikke var mulig å fortsette i arbeidet med skaden.

Hun gikk over på AAP etter endt sykepengeperiode. KLP Forsikring ga henne et tilbud stort kr 58 130 som fullt oppgjør i saken. Hun tok kontakt med advokat Stig Nilsen.

I forhandlinger med forsikringsselskapet ble det inngått enighet om oppgjør etter Hovedtariffavtalen for kommunene med samlet kr 939 009. I tillegg ble advokatkostnader dekket.

I avtalen er det adgang til etteroppgjør med ytterligere 50 prosent erstatning for uførhet dersom hun senere får innvilget 100 prosent uføretrygd fra NAV.

Det er viktig å være oppmerksom på at Hovedtariffavtalen kan gi en bedre forsikringsdekning enn yrkesskadeforsikringsloven i noen tilfeller. Ansatte i stat og kommune er dekket både av hovedtariffavtale og yrkesskadeforsikringslov.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram