Aktuelt

Yrkesskade - eksplosjon - truffet av gjenstand

I en yrkesskade inntruffet i 2013 ble en mann truffet av felgplate fra et lastebildekk. Han ble påført en hodeskade og skader i ansiktet. Han ble sykemeldt og fikk senere AAP fra NAV. Medisinsk invaliditet ble i en spesialisterklæring fastsatt til 45 prosent.

Han forsøkte seg i arbeid, men det var vanskelig å følge opp sjåførjobben med plagene. Han fikk dekket løpende inntektstap fra If Skadeforsikring under utredning av skaden. Etter vel 3 år valgte If å foreta et endelig erstatningsoppgjør i saken basert på 100 prosent arbeidsuførhet.

Samlet erstatning i saken ble ca. kr 4 120 000 med tillegg av advokatutgifter.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram