Aktuelt

Yrkesskade – tilbudt kr 23 000 fra forsikringsselskap, fikk kr 840 831

En mann f. 1965 var utsatt for en yrkesskade i januar 2020 og skadet håndleddet. Skaden krevde operasjon og han har relativt uttalte plager i ettertid.

Han klarte delvis å komme tilbake i arbeid, og arbeidsgiver har tilpasset slik at han kan arbeide 50 prosent med skaden.

Forsikringsselskapet ga han i november 2021 et tilbud på kr 23 000 som endelig oppgjør i saken. Han tok kontakt med advokat Stig Nilsen for å undersøke om han burde akseptere tilbudet.

Tilbudet fremsto alt for lavt med tanke på hans økonomiske tap og partene utredet saken grundig før det ble forhandlet om et riktig erstatningsnivå.

Den 24.05.2022 ble partene enige om fullt og endelig oppgjør på kr 840 831 samt dekning av advokatutgiftene.

I denne saken viste det seg verdifullt å benytte advokat med særlig kjennskap til regelverket ved yrkesskade.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram