Aktuelt

25.05.2022
Yrkesskade – tilbudt kr 23 000 fra forsikringsselskap, fikk kr 840 831

En mann f. 1965 var utsatt for en yrkesskade i januar 2020 og skadet håndleddet. Skaden krevde operasjon og han har relativt uttalte plager i ettertid.

Les mer
02.06.2021
Tommy ble meid ned av motorsyklist

Tommy Skarholm var utsatt for en trafikkulykke da han og flere var på treningstur med sykkel. En grov polititabbe gjør at Skarholm kan få lavere økonomisk oppreisning.

Les mer
25.11.2020
Stevnet Gjensidige etter yrkesskade - fikk erstatning

Karel var utsatt for en yrkesskade i 2017. Skaden skjedde da fire personer skulle løfte en påhengsmotor og en glapp taket, slik at Karel fikk ekstra tyngde på sin side og skade inntraff. Gjensidige forsikring mente at det ikke var bevist at det forelå noen yrkesskade. Bergen Tingrett skulle behandle saken siste uken i oktober […]

Les mer
25.11.2020
Trafikkulykke - kontaktet advokat - økte erstatningen med kr 2 582 500

En kvinne (f. 1981) var utsatt for en trafikkulykke i 2011 og pådro seg skader i ankel, nakke og hode. Hun var sykemeldt i ett år før hun gikk over på AAP. I 2019 fikk hun innvilget 100 prosent uføretrygd fra NAV. If Skadeforsikring var ansvarlig forsikringsselskap. Etter en lang utredning med flere spesialisterklæringer tilbød […]

Les mer
25.11.2020
Kontaktet advokat - økte erstatningen med kr 880 879

En dame (f. 1960) var i 2017 utsatt for en yrkesskade i sitt arbeide på et kommunalt sykehjem. Etter en sykemeldingsperiode forsøkte hun seg igjen i arbeid, men det viste seg at det ikke var mulig å fortsette i arbeidet med skaden. Hun gikk over på AAP etter endt sykepengeperiode. KLP Forsikring ga henne et […]

Les mer
25.11.2020
Trafikkulykke - økte erstatning med 857 prosent

En dame (73) ble skadet i en trafikkulykke. Sparebank1 forsikring (nå Fremtind) ga henne et tilbud om endelig oppgjør i saken på kr 140 000. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Etter en gjennomgang av hennes situasjon kom det frem at selskapet ikke hadde tatt høyde for at hun jobbet ved siden av alderspensjonen. Hun hadde […]

Les mer
1 2 3 4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram