Aktuelt

Trafikkulykke - supplementserstatning

En mann fra Palestina ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bergen. Han fikk store hodeskader og lammelser og er varig 100 prosent pleietrengende. Han var ikke i arbeid på skadetidspunktet og det var uenighet knyttet til sannsynlighet for om han ville ha kommet i inntektsgivende arbeid eller ikke.

Etter en lang prosess ble man enig med Tryg Forsikring om et samlet erstatningsoppgjør på kr 5 686 565 med tillegg av advokatutgifter. Som del av det minnelige oppgjøret ble partene enige om å legge til grunn et inntektstap basert på et alminnelig lønnsnivå. Han fikk også kompensert supplementserstatning, skatteulempe, menerstatning, utgifter og oppreisningserstatning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram