Aktuelt

Trafikkulykke - usikkerhet ift økonomisk tap

Etter en trafikkulykke i 2013 fikk skadelidte beskjed om at hun ikke hadde krav på erstatning, da hun sannsynligvis ikke ville ha kommet i arbeid tenkt skaden borte. Hun kunne ikke vise til fast inntekt av betydning før skaden. Advokat Nilsen ble engasjert og fremsatte krav om medisinsk utredning av skadene.

Spesialisten kom til at det var årsakssammenheng mellom ulykken og hennes skader. Hun fikk i 2017 kr 2 410 000 kroner i erstatning. Gjensidige forsikring aksepterte til slutt å utbetale erstatning for 100 prosent fremtidig tap av ervervsevne, påførte og fremtidige utgifter, menerstatning og pensjonstap.

Det ble foretatt avkortning for manglende bruk av bilbelte. Usikkerhet knyttet til inntekt uten skaden førte til en nøktern fastsettelse av lidt inntektstap og fremtidstapserstatning. Hun fikk i tillegg erstatning for skatteulempe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram