Aktuelt

Økte erstatningen fra kr 260 000 til kr 3 876 692 ved å bytte til advokat Nilsen

En mann f. 1973 var utsatt for en yrkesskade på et verksted i 2019.

En løftebukk falt over han slik at han ble påført blindhet på et øye, nakke-, hode- og ansiktsskader. Han ble også påført psykiske plager etter ulykkeshendelsen.

Han klarte tross store smerter og sammensatte plager å presse seg tilbake til arbeid i 100 prosent stilling fordi han fryktet for fremtiden økonomisk ved ikke å arbeide.

Dette fungerte dårlig og forsikringsselskapet ønskes å avslutte saken etter at de samlet hadde utbetalt kr 260 000 i erstatning.

Han byttet til advokat Nilsen i januar 2022. Det første Nilsen gjorde var å orientere han grundig om hans rettigheter som skadelidt i en yrkesskadesak.

Han ble sykemeldt og gikk senere over på AAP. To spesialisterklæringer ble innhentet, og disse konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad på hhv. 55 og 62 prosent.

Etter langvarige forhandlinger ble det i mars 2024 oppnådd forlik med Gjensidige på samlet kr 3 876 692 i erstatning, i tillegg til dekning av juridisk bistand.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram