Aktuelt

Yrkesskade - arbeidstaker hadde ikke brakt seg selv ut av dekningsområdet av YFL

En daglig leder i et firma i Bergen falt ned fra en stige og skadet seg. Ulykken inntraff idet han skulle rense sluk på taket av kontorbygningen hvor firmaet leide sine lokaler. Gjensidige avviste ansvar under henvisning til at det ikke ligger under daglig leder sin stillingsbeskrivelse å rense sluk på et kontorbygg. Dessuten var dette en forpliktelse overfor huseier, og Gjensidige hevdet at slike forpliktelser overfor tredjepart ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Advokat Stig Nilsen stevnet Gjensidige for Bergen Tingrett høsten 2018 med påstand om at selskapet er ansvarlig etter yrkesskadeforsikringsloven.

Det ble argumentert med at skadelidte ikke hadde brakt seg selv ut av arbeidssituasjonen. Det ble blant annet vist til Pågripelses dommen samt uttalelser i forarbeider som klart tilsier at skadelidte måtte anses å ha vært i arbeid da ulykken inntraff. Dessuten lå forefallende arbeid innenfor hans stillingsbeskrivelse.

Før saken ble berammet for hovedforhandling ombestemte Gjensidige seg og aksepterte likevel ansvar i saken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram