Aktuelt

Stevnet Gjensidige etter yrkesskade - fikk erstatning

Karel var utsatt for en yrkesskade i 2017. Skaden skjedde da fire personer skulle løfte en påhengsmotor og en glapp taket, slik at Karel fikk ekstra tyngde på sin side og skade inntraff. Gjensidige forsikring mente at det ikke var bevist at det forelå noen yrkesskade.

Bergen Tingrett skulle behandle saken siste uken i oktober 2020, tre år etter at skaden inntraff. I denne perioden hadde Karel ikke mottatt noen erstatning for hans inntektstap etter skaden. Gjensidige byttet advokat, og ny advokat var enig med Karel om at det var bevist at det forelå en yrkesskade.

En lang prosess endte med at Karel fikk sin rettmessige erstatning fra selskapet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke alltid er krav til at det skjer en plutselig, ytre begivenhet for at vilkårene for yrkesskade er oppfylt. Ved for eksempel tunge løft kan det være tale om en yrkesskade uten at noen ytre omstendighet skjer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram