Aktuelt

Trafikkulykke - økte erstatning med 857 prosent

En dame (73) ble skadet i en trafikkulykke. Sparebank1 forsikring (nå Fremtind) ga henne et tilbud om endelig oppgjør i saken på kr 140 000. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Etter en gjennomgang av hennes situasjon kom det frem at selskapet ikke hadde tatt høyde for at hun jobbet ved siden av alderspensjonen.

Hun hadde derfor krav på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, samt påførte utgifter og ménerstatning. Etter forhandlinger ble det nylig oppnådd enighet om et samlet erstatningsoppgjør i saken på kr 1 340 000 med tillegg av ulykkesforsikringer. Hun fikk dermed 857 prosent økning i erstatning enn selskapet hadde tilbudt som fullt oppgjør.

I tillegg fikk hun dekket alle kostnader til advokatbistand på vanlig måte.

Det kan lønne seg å bruke advokat i personskadeoppgjør. Erfaringsmessig oppnår skadelidte adskillig høyere erstatning etter at personskadeadvokat blir engasjert i saken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram