Aktuelt

25.11.2020
Pasientskadesak - forsørgertapserstatning

En dame oppsøkte lege på grunn av sterke hodesmerter. Hun var gravid og sykehuset avviste å utrede henne med MR grunnet svangerskapet. Hun døde senere av skadene. NPE avviste erstatning under henvisning til at det ikke forelå noen svikt. Familien kontaktet advokat Stig Nilsen. Det ble innhentet en ny sakkyndig erklæring som konkluderte med at […]

Les mer
25.11.2020
Yrkesskade - stålkonstruksjon over kneet

En polsk håndtverker fikk en stålkonstruksjon over det ene kneet. Han ble sykemeldt og gikk senere over på AAP. Kneplagene var ikke forenlig med videre deltakelse i arbeidslivet og han fikk innvilget 100 prosent uførepensjon fra NAV. Etter klage ble yrkesskadefordelen økt fra 80 til 100 prosent. Det ble innhentet en sakkyndig erklæring som konkluderte […]

Les mer
25.11.2020
Dødsulykke på Ramsøy

en artikkel i VG den 17.04.2017 forteller foreldrene om sin kamp for å få frem hva som egentlig skjedde da deres sønn, Jøran Bjånes, omkom i en trafikkulykke den 9. januar 2013. Foreldrene slo seg aldri til ro med politiets etterforskning av saken, men selv om det er påvist flere feil ved etterforskningen, så har […]

Les mer
25.11.2020
Trafikkulykke - risikoerstatning

En dame ble påkjørt av en bil i 2012. Hun fikk plager i ankel og ble operert for disse. Hun ble sykemeldt, men klarte å komme over i annet passende arbeid med sine plager. Gjensidige forsikring aksepterte å dekke kr 10 000 i utgifter til henne, men avslo erstatning for inntektstap. Hun kontaktet advokat Stig […]

Les mer
25.11.2020
Dom i Monikasaken

Den 25.07.2016 ble det avsagt dom i Monikasaken. Dommen ble anket, anken ble senere trukket, før Høyesterett i kjennelse sak nr. 2017/381 avgjorde saken slik at tingrettens dom ble rettskraftig. Monikas mor ble tilkjent kr 250 000 i oppreisningserstatning i Tingrettens dom.

Les mer
25.11.2020
VG Artikkel

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/monika-saken-advokat-garanterte-av-egen-lomme-for-granskning/a/23320787/

Les mer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram