Aktuelt

Dom i Monikasaken

Den 25.07.2016 ble det avsagt dom i Monikasaken. Dommen ble anket, anken ble senere trukket, før Høyesterett i kjennelse sak nr. 2017/381 avgjorde saken slik at tingrettens dom ble rettskraftig. Monikas mor ble tilkjent kr 250 000 i oppreisningserstatning i Tingrettens dom.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram