Aktuelt

Dødsulykke på Ramsøy

en artikkel i VG den 17.04.2017 forteller foreldrene om sin kamp for å få frem hva som egentlig skjedde da deres sønn, Jøran Bjånes, omkom i en trafikkulykke den 9. januar 2013. Foreldrene slo seg aldri til ro med politiets etterforskning av saken, men selv om det er påvist flere feil ved etterforskningen, så har saken blitt henlagt både hos politi og statsadvokat. Saken er pr. 29.08.2017 til vurdering hos Riksadvokaten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram