Aktuelt

Trafikkulykke - risikoerstatning

En dame ble påkjørt av en bil i 2012. Hun fikk plager i ankel og ble operert for disse. Hun ble sykemeldt, men klarte å komme over i annet passende arbeid med sine plager. Gjensidige forsikring aksepterte å dekke kr 10 000 i utgifter til henne, men avslo erstatning for inntektstap. Hun kontaktet advokat Stig Nilsen. Partene ble enige om å innhente en spesialisterklæring. Erklæringen konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. I forhandlinger ble partene enige om oppgjør med kr 750 000 i risikoerstatning til henne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram