Aktuelt

Pasientskadesak - forsørgertapserstatning

En dame oppsøkte lege på grunn av sterke hodesmerter. Hun var gravid og sykehuset avviste å utrede henne med MR grunnet svangerskapet. Hun døde senere av skadene. NPE avviste erstatning under henvisning til at det ikke forelå noen svikt. Familien kontaktet advokat Stig Nilsen. Det ble innhentet en ny sakkyndig erklæring som konkluderte med at det forelå svikt i behandlingen av henne.

Familien fikk tilkjent erstatning med kr 2 680 000. Hoveddelen av erstatningen var forsørgertapserstatning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram