Aktuelt

Yrkesskade - fall i trapp

Under en minnesmarkering for en avdød leder falt en kvinne i en trapp og pådro seg kroniske nakkeplager. Hun ble sykemeldt og senere 100 prosent ufør. Tryg forsikring avviste ansvar under henvisning til manglende årsakssammenheng mellom ulykken og plagene. De to sakkyndige var uenige i de medisinske vurderingene i saken. Sentralt sto vurderinger knyttet til akuttsymptomer, brosymptomer og forenlighetskriteriet. Etter en bred gjennomgang av saken var Bergen tingrett enig med henne og tilkjente henne 100 prosent erstatning for hennes inntektstap. Hun fikk også menerstatning og saksomkostninger. Samlet erstatning utgjorde kr 3 015 156.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram