Aktuelt

Ulykke, pasientskade og uførekapital

En økonomidirektør i et internasjonalt konsern var utsatt for en ulykke på en fritidsreise og ble 100 prosent ufør.

NAV avslo i første omgang hans søknad om uførepensjon. Han kontaktet advokat Stig Nilsen som påklaget vedtaket. Etter klageprosess fikk han innvilget 100 prosent uførepensjon.

Han fikk avslag fra forsikringsselskapet Tryg som mente at det ikke var tale om en ulykke i vilkårenes forstand. Partene ble enige om å innhente en sakkyndig vurdering av skaden. Ifølge den sakkyndige sin vurdering var skaden av en slik karakter at det nødvendigvis måtte være en ytre påvirkning som forårsaket skaden. Etter ny gjennomgang fikk han medhold i at det var tale om en ulykke.

I operasjoner etter ulykken ble han påført nerveskader. NPE erkjente kun deler av skadene i første omgang, men etter at second opinion ble innhentet privat, aksepterte NPE ansvar for hele skadefølgen.

I tillegg hadde skadelidte krav på uførekapital fra Protector forsikring. Forsikringsselskapet gjorde fradrag for alder i forsikringsutbetalingen. Skadelidte påpekte at arbeidsgiver hadde levert en informasjonsbrosjyre hvor det ifølge forsikringsoversikten ikke skulle foretas aldersfradrag. Etter klage fikk han medhold i at det ikke skulle foretas aldersfradrag i forsikringen.

Så langt i saken har skadelidte fått utbetalt kr 5 245 580 i erstatning etter ulykkken. NPE sitt vedtak er påklaget til Helseklage da han er uenig i utmålingen av inntektstapet. Helseklage mottok saken den 21.04.2017 og har pr. 04.10.2018 ennå ikke bestemt tidspunkt for behandling i nemnda.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram