Aktuelt

Dødsfall - NPE, Ulykkesforsikring og tilsynssak hos Fylkesmannen

En mann ble skadet i en båt og ambulanse ble tilkalt. Han var nedkjølt og blødde. Lege som kom til stedet sørget ikke for at ambulanse helikopter ble tilkalt. Mannen døde senere på sykehuset av skadene. I tilsynssak rettet Fylkesmannen kritikk mot AMK for manglende oppfølging i saken. Han burde straks ha blitt hentet med helikopter, som ville gitt en bedre prognose for behandling av skadene. Etterlatte fikk etter en lengre prosess tilkjent erstatning fra både ulykkesforsikring og NPE.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram