Yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeforsikringen er en lovpålagt forsikring.

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade, så har du krav på å få dekket alle dine utgifter og økonomiske tap som følge av skaden. 

Forsikringsselskapet plikter blant annet å dekke kostnader til advokatbistand.

Stig Nilsen har lang erfaring med å forhandle frem et godt forsikringsoppgjør.

Dette gir trygghet for et best mulig oppgjør i din sak.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram