Trafikkskade

Bilansvarsforsikringen er en lovpålagt forsikring som gir rett til erstatning for ditt økonomiske tap.

Dersom du er påført en personskade som følge av en trafikkulykke vil du ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap.

Det er viktig å ta kontakt med en advokat med erfaring fra denne typen skadesaker for å sikre at du får den erstatningen som du har krav på.

Regelverket er komplisert og det er vanskelig å skaffe seg oversikt over alle tapsposter og hvilke regler som gjelder.

Forsikringsselskapet plikter å dekke kostnader til advokatbistand. Nilsen har lang erfaring med å fremme erstatningskrav etter trafikkulykker.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram