Norsk
Personskadeerstatning

Pasientskader oppstår ofte etter svikt ved behandlingen hos helsetjenesten.

Norsk Pasientskadeerstatning er et offentlig organ som skal ta stilling til om din skade vil godkjennes som en pasientskade. I mange tilfeller viser det seg at NPE avviser ansvar og nekter å utbetale erstatning. I mange tilfeller kan dette være korrekt, men i noen tilfeller viser det seg at dette er en feil beslutning.

I disse tilfellene er det viktig å ha en advokat med erfaring fra rettsområdet som kan fremme din sak videre overfor NPE og eventuelt ta saken videre til Helseklage og domstolene.

NPE dekker normalt advokatkostnader kun dersom de innvilger et positivt ansvarsvedtak, slik at du får bistand til å utmåle korrekt erstatning.

I mange tilfeller vil det være nødvendig med advokatbistand også før utmålingsstadiet, da det erfaringsmessig skal mer til for å snu NPE sin vurdering dersom de har fattet et negativt vedtak. Dersom du vinner frem i klagesaken har du krav på å få refundert kostnader til advokatbistand.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram